අපේ වාසිය

අපි ගැන

සීමාසහිත සිචුවාන් අයිඩියාසිස් නිරවද්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගම වර්ග මීටර් 2000 කට වඩා වැඩි නිෂ්පාදන ප්‍රදේශයක්, විවිධ යාන්ත්‍රික කොටස් නිරවද්‍ය යන්ත්‍රණය කරයි. ව්‍යාපාරයට ඉටි පාඩු නිරවද්‍ය වාත්තු යන්ත්‍ර, ව්‍යාජ යන්ත්‍ර, ඩයි වාත්තු යන්ත්‍ර, බාර්, ටියුබ් සහ ෂීට් මැෂින් ඇතුළත් වේ. ද්‍රව්‍ය මල නොබැඳෙන වානේ, තාප ප්‍රතිරෝධී වානේ, කාබන් වානේ ආවරණය කරයි.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්

partner
partner
partner
partner