නිෂ්පාදන ශක්තිය

isys-white

නිෂ්පාදන ශක්තිය

වර්ග මීටර් 2000 කට වඩා වැඩි නිෂ්පාදන ප්‍රදේශයක් අප සතුව ඇත, විවිධ යාන්ත්‍රික කොටස්වල නිරවද්‍ය යන්ත්‍රණය. ද්‍රව්‍ය කාබන් වානේ, මල නොබැඳෙන වානේ, ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ, පිත්තල ආදිය ආවරණය කරයි. එයට උසස් නිෂ්පාදන උපකරණ සහ පරීක්ෂණ උපකරණ, ශක්තිමත් අච්චු සැලසුම් / නිෂ්පාදනය, වාත්තු නිෂ්පාදනය සහ නිරවද්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ හැකියාව ඇත.