අපව අමතන්න

සීමාසහිත සිචුවාන් අයිඩියාසිස් නිරවද්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගම.

අපනයන සමාගම: සීමාසහිත චෙංඩු හොනෙවිස් යන්ත්‍රෝපකරණ උපකරණ සමාගම.

ලිපිනය

ලෝන්ග්ටෙන්ග් ලියු පාර, ලෝන්ග්ටෙන්ග් කර්මාන්ත උද්‍යානය,

ෂින්ගුවාං ෂොං පාර, ලෝන්ග්වාන් දිස්ත්‍රික්කය,

චීනයේ චෙංඩු

දුරකථන

+86 28 86289115

+86 18280028662

විද්යුත් තැපෑල

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න